Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 16. / 255 §

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

106 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

107 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

108 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

109 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valintax

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

110 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

111 §, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma

Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

112 §, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

113 §, Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle

114 §, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä asemakaavoitukselle.

115 §, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Väylävirastolle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle sekä kaupunginmuseolle.

116 §, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja päätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

117 §, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

Ei toimenpidettä.

118 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloiteet 13 -15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna