Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 596 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 23.9.2020 § 220

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Kvsto 23.9.2020 § 223

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1)

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Kvsto 23.9.2020 § 224

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka)

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Kvsto 23.9.2020 § 225

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten
vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4)

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Kvsto 23.9.2020 § 226

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten
vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Kvsto 23.9.2020 § 227

Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644)

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Kvsto 23.9.2020 § 228

Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639)

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 7.10.2020 § 235

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Kannelmäki, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti

Kaupunkiympäristölautakunnan 1.9.2020 § 452 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33122/2 sekä urheilu-, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12650, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti.

HEL 2019-012281

Helsingissä 15.10.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi