Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 216

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om möjlighet till "musiklekis" för alla Helsingforsbarn som en del av småbarnspedagogiken
  • Motion av ledamoten Abdirahim Husu Hussein m.fl. om uppmärksammande av Rosa Emilia Clay i Helsingfors namnskick
  • Motion av ledamoten Johanna Laisaari m.fl om ett levande museum i Aino Acktés villa över fascinerande kvinnor i Finlands historia
  • Motion av ledamoten Pauliina Saares m.fl. om kartläggning av styvfamiljernas stödbehov och om ett försök med familjeträning för dem
  • Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om profilering av Helsingfors stad som en familjevänlig arbetsplats

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Ville Jalovaara om återinförande av gratis parkering vid Sandudds begravningsplats

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng