Metron liikennöinnin ajankohtaiskatsaus

Ärende 2. / 8 §

Metron liikennöinnin ajankohtaiskatsaus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL tuottaa metroliikenteen liikennöinnin hankkimalla sen alihankintana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa kokouksessa metron liikennöintiin liittyvän ajankohtaiskatsauksen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto