Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 18. / 160 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 28.2.2023 103 § osalta.
Kaupunginhallitus päätti, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
27.2.2023
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
28.2.2023
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
28.2.2023
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
28.2.2023
- ympäristö- ja lupajaosto
2.3.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
28.2.2023
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
28.2.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
3.3.2023
- rakentamispalveluliikelaitos
1.3.2023
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä Daniel Sazonovin ehdotuksesta jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 28.2.2023 103 § osalta.

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9.

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 27.2.2023
   
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 28.2.2023
   
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.2.2023
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 28.2.2023
- ympäristö- ja lupajaosto 2.3.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2023
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta  
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto  
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto  
   
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 28.2.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 3.3.2023
- rakentamispalveluliikelaitos 1.3.2023
- liikenneliikelaitos  
   
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
   
pormestari  
   
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  
   
kaupunginkanslian viranhaltijat  
   
henkilöstökassatoimikunta  
Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-31025251

maria.nelskyla@hel.fi