Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 177 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Titta Hiltusen sekä varatarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Sazonovin sijasta Jenni Pajusen ja Minja Koskelan sijasta Titta Hiltusen sekä varatarkastajiksi Johanna Nuortevan sijasta Tuomas Rantasen ja Marcus Rantalan sijasta Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Sazonovin ja Minja Koskelan sekä varatarkastajiksi Johanna Nuortevan ja Marcus Rantalan.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen