Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 346 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Nora Grotenfeltin sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Markku Rantahalvarin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Kopran sijasta Nora Grotenfeltin sekä varatarkastajaksi Emma Karin sijasta Markku Rantahalvarin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Emma Karin.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas