Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 17. / 468 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite maanalaisiin pysäköintihalleihin ajosta
  • valtuutettu Minja Koskelan aloite tekstiilipantin pilotoinnista tekstiilien kierrättämisen tehostamiseksi
  • valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite kaupungin katutyösopimusten kehittämisestä
  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Bosti-tilausjärjestelmästä luopumisesta ympärivuorokautisessa lastenkotitoiminnassa
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite päiväkotien ja koulujen koosta

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite asukkaiden ja henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien aikaistamisesta ja parantamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite Koskelantien liikenneturvallisuuden parantamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2023 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi