Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 57 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 11.-31.5.2021 ei ollut.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 11.-31.5.2021:

4 § 25.5.2021
Sidonnaisuusilmoitusten valvontaa koskeva rekisteriseloste ja järjestelmän käyttöoikeudet, päätöksen kumoaminen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä