Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 17. / 256 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 15 ja 16

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
6.4.2020
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
8. ja 14.4.2020
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
14.4.2020
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
7.4.2020
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
16.4.2020
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
16.4.2020
sosiaali- ja terveyslautakunta
7.4.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnanjaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
16.4.2020
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
15.4.2020
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi