Kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 17. / 260 §

Kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

63 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

64 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

65 §, Kyselytunti

66 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

67 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

68 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

69 §, 70 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

71 §, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissäolevien avustusmäärärahojen jakamisessa

Ei toimenpidettä.

72 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

73 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

74 §, Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö sr:lle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

75 §, Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksenhankesuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

76 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, Postipuisto, tontti 17116/6)

Kaupunginhallitus päättää myydä tontit 17116/1, 5 ja 7 sekä oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

  • allekirjoittamaan toteutussopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä
  • tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Bonava Suomi Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

77 §, Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, ja asemakaavoitus/Koski.

78 §, Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro12553)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle. ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle, ja asemakaavoitus/Koski.

79 §, Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle. ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Museovirastolle, kultturiympäristön suojelu.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

80 §, Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro12623)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Gasgrid Finland Oy:lle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle. ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle

81 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 19-26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna