Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 10 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Maarit Vierusen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Maarit Vierusen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen