Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 182 §

Ilmoitusasiat

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, ettei ilmoitusasioita ole.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Mer information fås av

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36594

veera.komulainen@hel.fi