Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 16. / 62 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.1.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite lauttayhteyden selvittämisestä Herttoniemenrannasta keskustaan
  • valtuutettu Titta Hiltusen aloite terveydenhuollon takaisinsoiton kehittämisestä asiakaslähtöisemmäksi

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metrolaiturin talvisen liukkauden torjunnasta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.1.2024 jätettiin kolme aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi