Kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 18. / 512 §

Kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

208 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

209 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

210 §, Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2020

211 §, Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

212 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

213 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

214 §, Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset

  • Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta huolehtimaan asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.
  • Edelleen kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan Emmy och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston sekä Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahaston lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Suomen Pelastusarmeijasäätiölle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

215 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön

Ei toimenpidettä

216 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 - 25 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna