Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 7. / 15 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtajan päätöksiä ajalta 22.1.2019-11.2.2019 ei ollut.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 22.1.2019-11.2.2019:

2 § 7.2.2019
Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määräraha vuonna 2019
3 § 8.2.2019
Tarkastusviraston vuoden 2018 tulospalkkioiden maksaminen

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä