Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 137 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Eeva Kärkkäinen ja Nina Miettinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Tuomas Tuomi-Nikula ja Heimo Laaksonen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajiksi Outi Alanko-Kahiluodon sijasta Tuomas Tuomi-Nikulan ja Dani Niskasen sijasta Heimo Laaksosen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Eeva Kärkkäinen ja Nina Miettinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

apulaispormestari
Paavo Arhinmäki