Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 191 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

  • Terhi Koulumies, ersättare Tapio Klemetti
  • Osmo Soininvaara, ersättare Johanna Nuorteva
  • Maria Ohisalo, ersättare Lilja Tamminen
  • Kaisa Hernberg, ersättare Amanda Pasanen
  • Atte Harjanne, ersättare Pauliina Saares
  • Ilkka Taipale, ersättare Tomi Sevander
  • Tuula Haatainen, ersättare Kaarin Taipale
  • Mari Rantanen, ersättare Matias Turkkila

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

  • Jussi Niinistö
  • Thomas Wallgren

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng