Kaupunginvaltuuston 2.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 22. / 194 §

Kaupunginvaltuuston 2.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.3.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

50 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

51 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

52 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

53 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

54 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötaloudenmäärärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen jamäärärahan siirtäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

55 §, Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle, Työterveysliikelaitokselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, pelastuslaitokselle ja liikennelaitokselle.

56 §, Valtuutettujen Amanda Pasasen, Paavo Arhinmäen ja Mirita Saxbergin aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

57 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 8 - 40 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna