Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 2.9.−8.9.2021 tekemien päätösten seuraaminen

Ärende 35. / 465 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 2.9.−8.9.2021 tekemien päätösten seuraaminen

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 2.9.-8.9.2021 tekemiä päätöksiä. Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat –palvelu, Tukkutori, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet –palvelu, alueellinen rakennuttaminen –yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, kunnallinen pysäköinninvalvoja

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Elintarvikemyymälät, tiimipäällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu ja ohjaus, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 2.9.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi