Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 345 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 6.5.2020 § 130

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaikkatonteille
(Kaarela, Kuninkaantammi)

HEL 2020-001916 T 10 01 01 02

Kvsto 6.5.2020 § 131

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä,
Myllypuro, tontti 45127/4)

HEL 2020-002479 T 10 01 01 02

Kvsto 6.5.2020 § 132

Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)

HEL 2019-002069 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Gunillantie 3

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 113 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Yliskylä, tontti 49077/2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueet, piirustus nro 12568, Gunillantie 3.

HEL 2014-000645

Helsingissä 26.5.2020

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Särkiniementie 3

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 114 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31120/1, piirustus nro 12533, Särkiniementie 3.

HEL 2016-009547

Helsingissä 26.5.2020

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Kampin hiljentymiskappeli

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 115 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 4012/1 ja torialue, piirustus nro 12611, Kampin hiljentymiskappeli.

HEL 2018-010343

Helsingissä 26.5.2020

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Puotilan ostari

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 116 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Puotila, kortteli 45205 ja katualueet, piirustus nro 12595, Puotilan ostari.

HEL 2018-005995

Helsingissä 26.5.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho