Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 81 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 16/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksikön johtajan tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja45 - 47
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja 
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja5
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja 
Kunnossapito, yksikön johtaja  
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi