Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 69 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Laura Varjokari ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Johanna Sydänmaa.

Käsittely

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Johanna Sydänmaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Laura Varjokari ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Jussi Chydenius.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto