Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalle

HEL 2017-006797
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 121 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti, kumoten asiassa 30.4.2020 (72 §) tekemänsä päätöksen, että HKL:n toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

 • Suuret kaupunkiraideliikennehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
 • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
 • Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
 • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
 • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
 • Omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen
 • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 72

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten asiassa aiemmin tekemänsä päätökset, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

 • Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
 • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
 • Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
 • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
 • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
 • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 040 7520201

jukka.hamalainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi