Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalle

HEL 2017-006797
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 121 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti, kumoten asiassa 30.4.2020 (72 §) tekemänsä päätöksen, että HKL:n toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

  • Suuret kaupunkiraideliikennehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
  • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
  • Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
  • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
  • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
  • Omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen
  • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 72

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten asiassa aiemmin tekemänsä päätökset, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

  • Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
  • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
  • Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
  • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
  • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
  • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 040 7520201

jukka.hamalainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi