Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Pohjois-Haagan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H078-17

HEL 2017-010164
Ärendet har nyare handläggningar
§ 30

Pohjois-Haagan kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että siivouspalvelujen hankintasopimusta Palmia Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Pohjois-Haagan kirjastolla on siivoussopimus Palmia Oy:n kanssa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Sopimuksessa on optiomahdollisuus kahdelle vuodelle ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2021.

Nykyinen sopimus on toiminut molempien osapuolten mukaan hyvin, joten tilaajan puolelta on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa, jonka laatutasoon ollaan tyytyväisiä.

Detta beslut publicerades 16.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Lauriina Vilkkonen, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85632

lauriina.vilkkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja