Beslut: Chef för bibliotekstjänsterna

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Biblioteksservicehelheten Chef för bibliotekstjänsterna

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år