Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 1, läntiset kaupunginosat

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000183
Ärendet har nyare handläggningar
§ 53

Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 1, läntiset kaupunginosat

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjousten nro 1, 2, 4, 5 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi        
Hinta
Nupukivi 140*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen asennettuna
166,16 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 80*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen asennettuna
125,09 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 80*140*220, 1-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
41,21 €/ m2 (alv  0 %)
Nupukivi 80*140*220, 3-kiven raita, lohkottu, punainen
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
57,12 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 1-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
34,37 €/ m2 alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 2-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
52,48 €/ m2 alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 3-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
72,87 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen kiskoalueelle asennettuna
179,87 €/ m2 (alv 0 %)
Huomiokivi, valkoinen, gran.kivi 135*275*80, poltettu
pinta, urakoitsijan kivi, saumat 5 mm materiaaleineen
asennettuna  
158 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukiveys kiskoalueella, tilaajan kivi asennettuna
58,54 €/ m2 (alv 0 %)
Graniittilaattojen betonisaumaus lillittämällä; sisältää
työn ja materiaalin
10 €/ m2 (alv 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2018 1.4.2018-30.11.2018.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksiköitä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

Detta beslut publicerades 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyö nro 1,2,4,5

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.