HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000425
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 127 §

HKL:n tarjoutuminen HSL:lle liikennöimään Raide-Jokeria ja keskustan kaupunkiraitiotieliikennettä

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Raide-Jokerin liikennöinti ei sisälly HKL:n ja HSL:n väliseen raitioliikenteen liikennöintisopimukseen. HKL on kiinnostunut liikennöimään myös Raide-Jokeria ja esittänyt kiinnostuksensa HSL:lle. HKL näkee, että synergiahyödyt kaupunkiraitiotien liikennöinnin ja Raide-Jokerin liikennöinnin välillä ovat niin vahvat, että HKL pystyy liikennöimään Raide-Jokeria kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistäminen aiheuttaisi merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista ja yhteiskunnalle edullista, että liikennöinnin sopimuskausi on riittävän pitkä. Nykyinen raitioliikenteen liikennöintisopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Jos HKL alkaa liikennöidä Raide-Jokeria, on silloin myös perusteltua tehdä uusi liikennöintisopimus kaupunkiraitiotien liikennöinnistä niin, että synergia kantakaupungin raitioliikenteen ja Raide-Jokerin välillä hyödynnetään täysimääräisesti.

HKL tulee tarjoutumisessaan syyskuussa esittämään myös HSL:lle kustannustason, jolla HKL on valmis hoitamaan sekä Raide-Jokerin että kaupunkiraitiotien liikennöintiä. HSL tullee arviolta joulukuussa 2018 tekemään päätöksen siitä, kilpailutetaanko Raide-Jokerin liikenne vai hoitaako HKL Raide-Jokerin liikennöinnin suorahankintana, jolloin HKL:n kanssa tehtäisiin myös uusi liikennöintisopimus kaupunkiraitiotien liikennöinnistä.

HKL:n tarjoutumisen laadinnan etenemisestä ja valmistelusta annetaan tarkempi esittely kokouksessa.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 81

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

24.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi