Protokoll Direktionen för trafikaffärsverket 14/2018 30.08.2018

Mötestid: 30.08.2018 - 16:00
Mötesplats: Toinen linja 7, 4. krs. nh. Kuljettaja

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

07.09.2018