Beslut: Upphandlingschefen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Förvaltnings- och stödtjänster Ekonomi- och planeringstjänster Upphandlingstjänster U420300505040VH1

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år