Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisoikeudet 1.6.2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005853
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisoikeudet 1.6.2018

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että seuraavilla Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen henkilöillä on oikeus hyväksyä muistiotositteita tai maksuosoituksia tai sekä muistiotositteita että maksuosoituksia 1.6.2018 alkaen alla olevan erittelyn mukaisesti sekä että muistiotositteeseen rinnastetaan täsmäysdokumentit.

Muistiotositteiden ja maksumääräysten hyväksymisoikeus on osastokohtainen ja koskee ainoastaan Talpan omaa toimintaa.

Asiakkaiden toimintaan liittyvät talousarviovaikutteiset muistiotositteet hyväksytetään asiakkaalla. Talpan muistiotositteita hyväksyvät voivat kuitenkin hyväksyä Talpan asiakkaiden osalta oikaisuluonteisia virheiden korjaamiseen liittyviä muistiotositteita.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksumääräysten osalta palkkahallinnon palvelukoordinaattoreilla on oikeus hyväksyä kiireellisiä maksuosoituksia niissä tilanteissa, joissa palkkaa ei muutoin saada ajoissa maksuun.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksuosoitusten osalta maksuliikenteen palvelukoordinaattorilla sekä sovellusasiantuntijalla on oikeus hyväksyä maksuosoituksia toimialan puolesta ainoastaan niissä tilanteissa, joissa palautetaan laskutuksen liikasuorituksia tai kun Talpassa tiliöidään toimialan tiliotteita ja niille tulee palautettavaa takaisin maksajalle tai suoritus ei kuulu kaupungille.

Muistiotositteet ja maksuosoitukset:

Palha
osastopäällikkö, palvelupäällikkö, palkkakirjanpitotiimin palvelukoordinaattori   
Talha
osastopäällikkö, palvelupäällikkö
Talha
maksuliikenne palvelukoordinaattori, sovellusasiantuntijat

Muistiotositteet:

Kespa
talouspäällikkö
Talha
kirjanpitopäällikkö, pääkirjanpitäjä, palvelukoordinaattori
Talha
maksuliikenne taloussihteeri
**********

Maksuosoitukset:

Kespa
asiakaspalvelupäällikkö, asiakaspalvelukoordinaattori
Palha
palvelukoordinaattori

Oy-asiakkaiden muistiotositteet ja alv-tilitykset:

Talha
Kaupunki ja konserni, osakeyhtiöt ja liikelaitokset, pääkirjanpitäjä

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että vastaavan hyväksymisoikeuden omaavat henkilöt voivat sijaistaa työtehtävissään toisiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön KVSTO 14.2.2018 mukaan 11 luku 2 § kohta 8 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä.

Detta beslut publicerades 25.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

pirjo.kivi@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja