Hankinta, Ruoholahden sähkösyöttöaseman rakennesuunnittelu, Liikennelaitos

HEL 2018-005949
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien tilauksen korottaminen

Yksikön johtaja

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Insinööritoimisto R Yli-Houhala Oy:ltä Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakennuttamis- ja projektinjohtotehtäviä lisätyötarjouksen 5.11.2020 mukaisesti yhteensä enintään 35.960,000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 15H18, raideliikenteen sähköjärjestelmien rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien puitesopimus (toimitusjohtajan päätös 35 §, 24.4.2018). Insinööritoimisto R Yli-Houhala Oy on toinen puitejärjestelyn toimittajista, joilta tehtäviä tilataan sopimuskauden aikana.

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaika on pitkittynyt huomattavasti alkuperäisestä aikataulusta, jonka mukaan kohteen piti valmistua kesäkuussa 2021. Lisäksi Länsimetro Oy:n kanssa on käyty urakan toteutuksen aikana keskusteluja louhinnan turvallisuuteen liittyvistä asioista, minkä vuoksi työtunteja on kulunut ennakoitua enemmän.

Puitejärjestelyn toimittajista Insinööritoimisto R Yli-Houhala Oy on soveltuvin, sillä heillä on aikaisempaa kokemusta tämän hankkeen parissa toimisesta.

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös § 90, 25.5.2018: 101.680,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 137.640,00 euroa (alv 0 %).

Detta beslut publicerades 30.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi

Beslutsfattare

Antti Nousiainen
yksikön johtaja