Vesijohtojen asennustöissä maksettavat erilliset palkanlisät, Stara

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006885
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Vesijohtojen asennustöissä maksettavat erilliset palkanlisät, Stara

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtajan päätti Kaupunkitekniikan rakennustöissä maksettavista vesijohtojen asennustöiden erillislisistä liitteen mukaisesti.

Tämä päätös korvaa 19.2.2018, § 7, yksikönjohtajan päätöksen astuen voimaan 1.8.2018 ja olleen voimassa toistaiseksi.

Detta beslut publicerades 04.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 37833

hannu.halkola@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Stara KTR, erillislisät rakentajat 1.8.2018 alkaen

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.