Työajanseuranta ja -kohdentamisjärjestelmä hankintasopimus, Taloushallintopalveluliikelaitos

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007721
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Työajanseuranta ja -kohdentamisjärjestelmä hankintasopimus, Taloushallintopalveluliikelaitos

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Nepton Oyn ja taloushallintopalveluliikelaitoksen välisen sopimuksen työajan seuranta ja –kohdentamisjärjestelmästä liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on 16.10.2018 § 20 päätöksellä hyväksynyt Nepton Oy:n (Y-tunnus 1620679-1) tarjouksen kolmeksi (3) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.
Hankinnan suurin arvioitu arvonlisäveroton arvo neljän vuoden ajalla on 75 000 euroa (AVL 0%).

Detta beslut publicerades 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Pirkko Tiainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25104

pirkko.tiainen@hel.fi

Bilagor

1. Talpan ja Nepton Oy:n sopimus 5.11.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.