Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyö

HEL 2018-011737
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 149 §

Projektplan för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu, daterad 3.12.2018, enligt vilken projektet omfattar högst 4 329 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 15 400 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för september 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat. (Daniel Sazonov)
 
 
2
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors. (Ted Apter)
 
 
3
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna.
 
 
 
Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap.
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation. (Matti Parpala)

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.

Ledamoten Ted Apter understödd av ledamoten Dani Niskanen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.

Ledamoten Matti Parpala understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna.
 
 
 
Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap.
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskäm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Matti Parpalas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna. Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap. Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matti Parpalas förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Harms-Aalto, Martina Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korppi, Anu Ej fullmäktigegrupp
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Aleksi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Suominen, Riikka Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Valpio, Jani Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 29 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0

Äänestys 2

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Harms-Aalto, Martina Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korppi, Anu Ej fullmäktigegrupp
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Aleksi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Suominen, Riikka Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Valpio, Jani Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 27 0 2 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 2 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0

Äänestys 3

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna. Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap. Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Harms-Aalto, Martina Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korppi, Anu Ej fullmäktigegrupp
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Aleksi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Suominen, Riikka Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Valpio, Jani Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 27 0 2 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

I byggnaden för Tehtaankadun ala-asteen koulu planeras en omfattande funktionell teknisk ombyggnad. I samband med ombyggnaden ökar byggnadens elevkapacitet och lokalerna görs tidsenliga i enlighet med verksamhetens krav. En hälsosam inneluft säkerställs genom att de fukttekniskt bristfälliga konstruktionerna repareras, ett dräneringssystem byggs, skadeämnena i bottenbjälklaget och fyllningarna i mellanbjälklaget avlägsnas och de hustekniska installationerna förnyas. Skolans fasad får ny puts, fönstren renoveras, yttertaket förnyas och byggnadens energieffektivitet förbättras.

Projektets kostnadskalkyl är 15 400 000 euro. Det är meningen att ombyggnaden börjar i juni 2020 och blir klar i december 2021.

Projektplanen finns som bilaga 1. Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Fostrans- och utbildningssektorn har gett sitt samtycke till att projektplanen godkänns.

Stäng

Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus

Folkskolan i jugendstil vid Fabriksgatan är en av de äldsta folkskolorna i Helsingfors. Skolbyggnaden blev färdig år 1908. Byggnaden är ritad av Albert Nyberg och ligger på Fabriksgatan 15–17 i Ulrikasborg. Byggnaden ägs av staden och Tehtaankadun ala-asteen koulu är nu verksam där.

Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen So (byggnadsyta för byggnader som är värdefulla för stadsbilden). I publikationen Opintiellä om behovet av att skydda skolbyggnaderna i Helsingfors ingår Tehtaankadun ala-asteen koulu i den mest värdefulla kategorin. Under årens lopp har flera reparationsåtgärder, men ingen mer omfattande ombyggnad genomförts i huset.

Behovet av ombyggnad

På basis av en konditionsgranskning är byggnaden i behov av en omfattande teknisk ombyggnad. Den bristfälliga ventilationen, luftläckaget i de otäta konstruktionerna, orenlighetskällorna i mellanbjälklagskonstruktionerna, bristerna i de fukttekniska konstruktionerna på mark och skadeämnena i bottenbjälklaget är en risk för inneluften. Den hustekniska utrustningen har kommit till slutet på sin livslängd. Fönstren är i behov av renovering. Byggnadens brandsäkerhet och energihushållning måste förbättras.

Skolans nuvarande elevantal är för stort med tanke på byggnadens ventilation och kapaciteten på lokalerna för matförsörjning och toaletterna. Undervisningsverksamheten i enlighet med den nya läroplanen förutsätter att lokalerna moderniseras. Byggnadens tillgänglighet och gårdens funktionalitet ska förbättras.

Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen i Tehtaankadun ala-asteen koulus eget elevupptagningsområde inte att öka under de kommande tio åren, men i Ulrikasborg, Eira och Brunnsparken finns för tillfället behov av sammanlagt ca 200 tilläggselevplatser. Tehtaankadun ala-asteen koulu är också i fortsättningen en viktig del av skolnätet och det är ändamålsenligt att öka elevkapaciteten i byggnaden. Efter ombyggnaden har skolan 378 elevplatser.

Projektplan för ombyggnaden

Ombyggnaden omfattar hela byggnaden och gården. Byggnaden har totalt 4 329 m² bruttoyta (3 238 m² lägenhetsyta) och gården 2 957 m².

I projektet tryggas en hälsosam inneluft genom att de byggnadstekniskt bristfälliga konstruktionerna repareras, ett nytt dräneringssystem byggs, skadeämnena i bottenbjälklaget och fyllningarna i mellanbjälklaget avlägsnas och ett nytt maskinellt ventilationssystem installeras. De gamla fönstren renoveras eller förnyas, fasadputsen och yttertaket förnyas och byggnadens energieffektivitet förbättras.

De nuvarande lokalerna för matförsörjning i källarvåningen utvidgas och omorganiseras. Lokalerna i entréhallen ändras så att de lämpar sig för undervisningsbruk och klassrum kombineras med varandra med nya dörröppningar. Lokalhelheten för handarbete, förvaltningslokalerna och lokalerna för elevvård förnyas. Det byggs fler toaletter och de moderniseras enligt dagens krav. Byggnadens tillgänglighet och lokalernas akustik förbättras. De nya konstruktionerna, materialen, möblerna och utrustningarna ska planeras så att de är slitstarka och lätta att renovera och hålla rena. Gårdsområdena iståndsätts och deras funktionalitet och trivsel förbättras.

Byggnadens brandsäkerhet och energihushållning förbättras och nästan alla värme-, vatten- och avloppssystem förnyas. Byggnadsautomations- och elsystemen förnyas. Belysningens effektivitet i lokalerna och på gården förbättras. Kommunikations-, datanäts- och säkerhetssystemen förnyas. Byggnaden utrustas med ett automatiskt brandlarmsystem som kopplas ihop med nödcentralen. Lås-, passagekontroll- och säkerhetssystemen byts ut så att det är lätt att använda lokalerna även utanför skoldagen.

Ansvar för genomförande av projektet och tidtabell

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns underhållstjänster ansvarar för underhållet av byggnaden.

Det är meningen att ombyggnaden börjar i juni 2020 och blir klar i december 2021. Lokalerna tas i bruk senast i början av läsåret 2022.

Byggkostnader och finansiering

Projektets byggkostnader uppgår till sammanlagt 15 400 000 euro exkl. moms (3 557 euro/m² bruttoyta) i prisnivån för oktober 2018.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifogats budgeten för 2019, har det reserverats 10 miljoner euro åren 2020–2021 för ombyggnaden. Den preliminära uppskattningen grundar sig på de förverkligade genomsnittskostnaderna för ombyggnad av skolor.

Byggkostnaderna för Tehtaankadun ala-asteen koulu höjs bl.a. av:

 • nödvändiga reparationer som förbättrar säkerheten och hälsosamheten i byggnaden (skadeämnena i botten- och mellanbjälkslaget avlägsnas, fasadputsen förnyas, fönstren renoveras eller förnyas, yttertaket förnyas och ett nytt ventilationssystem installeras)
 • att den skyddade byggnadens kulturhistoriska värde ska bevaras
 • att projektet är relativt litet och har ett besvärligt läge i centrumområdet
 • att rumsdispositionen i och med ombyggnaden blir mycket effektiv, dvs. antalet elever är stort i förhållande till byggnadens storlek

En avsevärt stor del av kostnadshöjningen (ca 3,6 miljoner euro) beror på reparationer i syfte att förbättra byggnadens säkerhet och hälsosamhet. Det ändrade finansieringsbehovet beaktas då byggnadsprogrammet justeras.

Hyreskostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Efter att ombyggnaden genomförts är den uppskattade lokalkostnaden 90 180 euro i månaden, dvs. ca 1 082 000 euro per år. Månadshyran är ca 27,85 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 24,13 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,72 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran per kvadratmeter är 3 238 m² lägenhetsyta. Den slutliga kapitalhyran justeras enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

Investeringens avkastningskrav är 1,5 % och avskrivningstiden 30 år. Avkastningskravet är i vanliga fall tre procent, men enligt anvisningarna för gällande lokalprojekt kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader i undantagsfall ha en ränta som är mindre än 3 %. Med ett avkastningskrav på tre procent uppgår lokalkostnaderna till ca 37,05 euro/m² lägenhetsyta i månaden, totalt 120 000 euro i månaden och 1 440 000 euro per år. Kapitalhyrans andel uppgår då till 33,33 euro/m² lägenhetsyta i månaden.

Den nuvarande hyran är 16,90 euro/m² lägenhetsyta i månaden, sammanlagt 58 911 euro i månaden och 706 929 euro per år, varav kapitalhyrans andel är 13,06 euro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyrans andel 3,84 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Grunden för hyran är 3 485 m² lägenhetsyta. Fostrans- och utbildningssektorns hyreskostnader på årsnivå stiger i och med ombyggnaden med ca 375 000 euro.

Efter att fastighetsstrategin blir färdig omdefinieras allokeringsgrunden så att de högre lokalkostnaderna för värdefulla byggnader inte på samma sätt som i nuläget är inriktade på enstaka byggnader. De nya principerna för allokeringen av lokalkostnaderna kommer senare att tillämpas också för Tehtaankadun ala-asteen koulu.

Nödvändiga tillfälliga lokaler

Skolans verksamhet flyttas i sin helhet till tillfälliga lokaler under ombyggnaden från sommaren 2020 till slutet av 2021.

Som en lösning för tillfälliga lokaler har ett flertal alternativ utretts, eftersom det har varit svårt att hitta en förläggningsplats för tillfälliga paviljonger i centrumområdet. Som den bäst genomförbara lösningen utreds tillfälliga paviljongbyggnader i området med beteckningen LP-1 mellan Havsgatan och Eirastranden. För de båtar som nu förvaras i området under vintern måste då anvisas en tillfällig uppläggningsplats någon annanstans. Ett alternativ som utreddes var att förlägga paviljongerna till tomten för den framtida skolan på Ärtholmen, men det konstaterades att detta är för farligt för barnen med anledning av de kommande byggplatserna.

Kostnaderna för tillfälliga lokaler under 16 månader uppskattas till 1 700 000 euro (exkl. moms). De ingår inte i byggnadskostnaderna som presenteras i projektplanen. Efter att ombyggnaden av Tehtaankadun ala-asteen koulu har blivit färdig kan samma paviljonger utnyttjas som tillfälliga lokaler under ombyggnaden av Grundskolan Norsens verksamhetsställe Cygnaeus.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektplanen 12.2.2019, § 16, och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella målsättningarna för fostran och utbildning.

Ombyggnaden bidrar till trygga, sunda, trevliga och tillräckliga lokaler för Tehtaankadun ala-asteen koulus verksamhet. Genom de ändringar som görs i samband med ombyggnaden blir byggnaden en skola vars lokaler är välfungerande och kan användas mer effektivt. De hustekniska systemen förnyas, energieffektiviteten förbättras och de fuktskadade konstruktionerna repareras. Dessutom ändras vissa utrymmen i byggnaden så att målen i den nya läroplanen ska kunna förverkligas och utrymmena användas mer mångsidigt efter skoldagen.

Det är möjligt att ordna eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler efter ombyggnaden. Gymnastiklokalerna utnyttjas av stadsbor på vardagskvällar, veckoslut och under skolloven. Då passagekontrollen planeras skapar man beredskap för att gymnastiksalen, matsalen och lokalerna för handarbete och bildkonst utnyttjas av stadsbor utanför skoltiden. Dessutom fungerar skolan som ett ställe för inkvartering i samband med större evenemang.

Beredning av projektplanen, behörighet och kostnadsuppföljning

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Vid planeringen av ombyggnaden har företrädare för stadsmuseet, byggnadstillsynen, miljöcentralen och räddningsverket hörts som sakkunniga, likaså tillgänglighetsombudsmannen och fostrans- och utbildningssektorns samarbetspersonal inom arbetarskyddet. Skolans lärare och elevkår har deltagit i att planera gården.

I enlighet med 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Ombyggnaden ska genomföras inom ramen för maximipriset godkänt av stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen kommer att i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut uppmana stadsmiljösektorn att utarbeta en separat rapport över kostnadsuppföljningen för projektet, i vilken det ska bedömas hur kostnadskalkylen realiserats i projektets olika faser och vilka orsaker som lett till eventuella avvikelser. Rapporten lämnas till borgmästaren efter att ombyggnaden blivit färdig.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 317

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 16

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankorotusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.01.2019 § 3

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Bilagor

2. Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.