Helsingin medialukion musiikkiluokan välineiden ja tarvikkeiden hankinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011817
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Helsingin medialukion musiikkiluokan välineiden ja tarvikkeiden hankinta

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Helsingin medialukion musiikkiluokan välineitä ja laitteita hankitaan Dustin Finland Oy:ltä.

Hankinnan kokonaisarvo on 15 346 euroa, alv. 0 %.

Päätöksen perustelut

Hankintapalvelut pyysi tarjouksen Helsingin Medialukion musiikkiluokan välineistä ja laitteista Dustin Finland Oy:ltä kaupungin puitesopimuksen KLKH107 mukaisesti.

Hankinnan kokonaisarvo on 15 346 euroa, alv. 0%.

Detta beslut publicerades 16.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 86341

paivi.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö

Bilagor

1. Tarjous - Medialukion PA-laitteisto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.