Adobe-sovellusten hankinta suomenkieliselle työväenopistolle

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012265
Ärendet har nyare handläggningar
§ 30
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Adobe-sovellusten hankinta suomenkieliselle työväenopistolle

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäälliikkö päätti tilata Adoben Creative Cloud -sovelluksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle MacPeople Oy:lta (Humac). Lisenssit menevät ensisijaisesti työväenopiston käyttöön. Kokonaiskustannukset ovat enintään 25000 euroa (alv. 0%) ja ne maksetaan tililtä 486100, sisäinen tilausnumero 1483002010.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on liittynyt KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään puitesopimukseen (KLKH122) Adoben ohjelmista ja lisäpalveluista. Sopimuskausi on 10.7.2017 - 9.7.2021. Hankinta tehdään sopimuksen ainoalta toimittajalta MacPeople Oy:lta (Humac).

Detta beslut publicerades 11.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi