Kasko, Stadin ammattiopisto, hierojan ammattitutkinto, tuntiopettaja, työavain 5-3353-18

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012824
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kasko, Stadin ammattiopisto, hierojan ammattitutkinto, tuntiopettaja, työavain 5-3353-18

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammattiopiston hierojan ammattitutkinnon tuntiopettajan määräaikaisen tehtävän ajalle 3.12.2018 – 21.06.2019. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli 6.11. – 19.11.2018 haettavana hierojan ammattitutkinnon tuntiopettajan tehtävä ajalle 3.12.2018 – 21.06.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3353-18. Määräaikaan 19.11.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään tuli kolme hakemusta. Hakijat eivät täyttäneet tehtävän kelpoisuusehtoja ja hakuilmoituksessa mainittuja lisäedellytyksiä.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaisesti.

Lisäksi valittavalta edellytettiin hierojan erikoisammattitutkintoa, tai muuta soveltuvaa tutkintoa, monipuolista kokemusta hierojan tehtävistä sekä kivunhoidon osaamista, vahvaa asiakaspalvelun ja tiimityöskentelyn osaamista sekä hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteiden hyvää tuntemusta.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilua Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa koskevan paikallisen sopimuksen ja kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneille Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Detta beslut publicerades 12.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@edu.hel.fi