Valtuustoaloite, pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuuden lisääminen julkisella liikenteellä

HEL 2018-013003
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 24. / 169 §

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om förbättring av naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.
 
 
 
Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:
 
 
 
a) smidiga byten mellan trafikmedel
 
b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken
 
c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet
 
d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena (Alviina Alametsä)

Behandling

Ledamoten Alviina Alametsä understödd av ledamoten Reetta Vanhanen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.
 
 
 
Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:
 
 
 
a) smidiga byten mellan trafikmedel
 
b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken
 
c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet
 
d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena (Alviina Alametsä)

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 omröstningen

Ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.
Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:
a) smidiga byten mellan trafikmedel
b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken
c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet
d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 8
Martina Harms-Aalto, Terhi Koulumies, Johanna Krabbe, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Mai Kivelä, Pia Kopra, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik. Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen: a) smidiga byten mellan trafikmedel b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Ahva, Toni Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Enroth, Matti Ej fullmäktigegrupp
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haavisto, Joona Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korppi, Anu Ej fullmäktigegrupp
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Aleksi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sivonen, Sameli Ej fullmäktigegrupp
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Suominen, Riikka Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Valpio, Jani Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Harms-Aalto, Martina Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Krabbe, Johanna Ej fullmäktigegrupp
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 25 0 6 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 12 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 12 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 0 0 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 3 0 0 2
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Alviina Alametsä och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder sätten att förbättra naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen och överväger pilotförsök för att ordna förbindelser till exempel med elbussar.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att en del av naturområdena i huvudstadsregionen, t.ex. Centralparken och många områden vid havsstranden, är väl åtkomliga med det nuvarande kollektivtrafiknätet.

HRT organiserar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen huvudsakligen för dagliga resebehov. Kostnaderna för trafikeringen är den största begränsande faktorn för den servicenivå som erbjuds.

Den nuvarande trafiken till och från Sibbo storskog grundar sig på den fastställda servicenivån i HRT:s planeringsanvisningar. Att öka trafiken till ett splittrat område är inte ekonomiskt eller trafikmässigt ändamålsenligt.

Noux betjänas av en busslinje till Esbo centrum, varifrån det finns en bytesförbindelse med tåg mot Helsingfors centrum. Förbindelsen med byte är snabbare än en direkt busslinje från Helsingfors. Enligt linjenätsplanen för Norra Esbo och Alberga förkortas turtätheten för linjen 245 (Esbo centrum – Bemböle – Björnkärr – Nouxändan) då hösttrafiken inleds 2019. Dessutom körs tilläggstrafik på linjen 245 även i nuläget under slutet av våren och början av hösten.

I tre somrar prövades en direkt bussförbindelse på marknadsvillkor från Helsingfors centrum till Haltia i Noux. Trafiken visade sig vara olönsam och försöket lades ner.

Pilotförsöket med veckoslutstrafik med elbussar på sommaren, som föreslås i motionen, är till kostnaderna för dyrt att förverkliga i form av en kort försöksperiod bl.a. på grund av liten efterfrågan, kostnaderna för ordnandet av laddningsinfrastruktur och elbussarnas höga anskaffningskostnader. Elbussar utnyttjas huvudsakligen i områden där nyttorna av materiel utan närutsläpp är som störst.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 344

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 117

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä perustuu nykyään verkostomaiseen linjastoon, jossa osa yhteyksistä toimii nopeina seudullisina runkolinjoina, joihin vaihdetaan paikallisilta joukkoliikennelinjoilta. Joukkoliikenteen runkolinjoja tullaan tulevaisuudessa seudulla toteuttamaan vielä useita. Aloitteessa esitetyt Helsingin keskustaan asti ulottuvat bussilinjat tarjoaisivat vaihdottoman matkan vain pienelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaista, ja vaihdottomuudesta hyötyisivät vain kävelyetäisyydellä bussilinjan pysäkeistä asuvat matkustajat. Myöskään matkanopeudeltaan vaihdoton yhteys ei aina olisi kilpailukykyinen nykyisen järjestelmän kanssa.

Esimerkkinä pääkaupunkiseudun luontokohteiden saavutettavuudesta joukkoliikenteellä voidaan pitää Nuuksion Haltian luontokeskusta. Sinne on matkaa linnuntietä Helsingin keskustasta 25 km. Nykyisellä joukkoliikenneyhteydellä matkaan kuluu 50 minuuttia, joten reitin matkanopeus on 30 km/h. Näinkin nopea matkanteko on mahdollinen, koska junalla taittuu matkasta valtaosa eli 19 km. Aiemmin Nuuksiota palveli bussilinja, joka ajoi Helsingin keskustaan asti. Matka-aika oli tällöin huomattavasti pidempi eli 1 tunti 15 minuuttia ja matkanopeus vain 20 km/h. Nykyisin Nuuksiota palveleva bussilinja kulkee Espoon keskukseen, jossa on vaihtoyhteys junaan. Lyhyt linja mahdollistaa samalla bussiliikenteen liikennöintikustannuksella myös paremman joukkoliikennetarjonnan Nuuksion alueella.

Erityiskohteiden joukkoliikennematkustamisen kysynnän suuri vaihtelu muodostaa haasteen samankaltaisena toistuvan arkiliikkumisen mukaan viritetylle joukkoliikennejärjestelmälle. Yllättävään kysyntään vastaaminen kaikissa tilanteissa ei ole taloudellisesti järkevää eikä edes mahdollista. Eräänä vaihtoehtona voisi olla tapahtumien yhteydessä järjestetty tilausliikennetyyppinen ylimääräinen joukkoliikennepalvelu. Tällainen palvelu olisi perusjoukkoliikennettä helpommin tapauskohtaisesti räätälöitävissä tilanteen mukaan.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa bussiliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnittelee ja päättää toimialueensa eli myös pääkaupunkiseudun virkistysalueiden bussilinjoista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi