Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-013058
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtaimistoa poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimistolla ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimiston käsittelyohjeen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi