Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden päälliköille

HEL 2019-000500
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Sijaisten määrääminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden palvelujen päälliköille

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti määrätä kirjastopalvelukokonaisuuden palvelujen päälliköiden sijaiset seuraavassa järjestyksessä:

Aluekirjastopalvelut

Aluekirjastopalvelujen johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Keskustakirjaston johtaja
2. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
3. Rikhardinkadun kirjastonjohtaja

Aluekirjastopalvelujen johtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Keskustakirjaston johtaja
2. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö

Keskustakirjasto Oodi

Keskustakirjaston johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Keskustakirjasto Oodin kumppanuusyksikön palvelupäällikkö
2. Keskustakirjasto Oodin sisältöpalveluyksikön palvelupäällikkö
3. Aluekirjastopalvelujen johtaja

Keskustakirjaston johtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Aluekirjastopalvelujen johtaja
2. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö

Kirjastoverkon yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Osto-, käsittely- ja logistiikkayksikön palvelupäällikkö
2. Kokoelma- ja metatietoyksikön palvelupäällikkö
3. Keskustakirjaston johtaja

Yhteisten palvelujen päällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Keskustakirjaston johtaja
2. Aluekirjastopalvelujen johtaja

Valtakunnalliset kehittämispalvelut

Kehittämispäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
2. Aluekirjastopalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan 20.6.2019 vahvistaman toimintasäännön, kohdan 5. mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 24.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuija Krykov, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85516

tuija.krykov@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja