Valtuustoaloite, Kaljakellunta-tapahtuman lopettaminen

HEL 2019-000647
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 161 §

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om nedläggning av Ölflytet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel. (Jukka Järvinen)

Behandling

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Zahra Abdulla föreslog följande hemställningskläm:

 
Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Nej-röster: 2
Otto Meri, Riikka Suominen

Blanka: 13
Fatim Diarra, Matti Enroth, Joona Haavisto, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Matti Parpala, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ulla-Marja Urho, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Ahva, Toni Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harms-Aalto, Martina Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korppi, Anu Ej fullmäktigegrupp
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Aleksi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Valpio, Jani Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suominen, Riikka Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Enroth, Matti Ej fullmäktigegrupp
Haavisto, Joona Ej fullmäktigegrupp
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sivonen, Sameli Ej fullmäktigegrupp
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 22 1 7 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 13 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 8 0 4 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 1 0
Stäng

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Jukka Järvinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att evenemanget Ölflytet ska upphöra på Helsingfors område.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Ölflytet är ett evenemang som årligen ordnas via sociala medier. Ölflytet har ingen officiell arrangör, alltså är det ett evenemang utan värd. Eftersom evenemanget inte har någon ansvarig arrangör, har Helsingfors och Vanda stad samt strandområdets fastigheter blivit tvungna att sköta om och bekosta rengöringen efter evenemanget.

I praktiken tillåter allemansrätten privatpersoner att använda vattenområden. Bestämmelser om att använda vattendragen ingår bland annat i vattenlagen (587/2011). Det är möjligt att ingripa i nedskräpning och störande beteende under tillställningen eller efteråt. Stadsstyrelsen i Vanda ansåg i sitt svar 7.3.2016 till en motion som lämnats in 24.8.2015 att det inte är möjligt att förbjuda tillställningen med stöd av lagstiftningen.

Enligt lagen om sammankomster har polisen rätt att förbjuda en offentlig tillställning, om andra åtgärder inte är tillräckliga och om det är uppenbart att det strider mot lag att ordna tillställningen eller att man på ett väsentligt sätt bryter mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag när tillställningen ordnas. Dessutom kan tillställningen förbjudas om ordning och säkerhet inte kan upprätthållas, fara för hälsa eller skada på egendom orsakas av att tillställningen ordnas, eller avsevärd olägenhet för utomstående eller miljön orsakas av att tillställningen ordnas. Lagen om sammankomster kan inte direkt tillämpas på detta fall eftersom tillställningen inte har nån ansvarig organisatör. Ordningslagen (612/2003) tillämpas på allmän ordning och säkerhet i evenemang utan värd.

Enligt 2 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011) har var och en rätt att utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning färdas i vattendrag och på is över vattendrag, tillfälligt ankra och simma i vattendragen. I sjötrafiklagen (4637/1996) konstateras det att var och en som färdas på vatten med en farkost ska iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver och förfara så att hen inte utan tvingande skäl försvårar eller stör andras färd på vatten och inte heller åstadkommer fara eller skada för andra eller fara eller avsevärda eller onödiga olägenheter eller störningar för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Enligt avfallslagen (646/2011) får man i miljön inte lämna avfall, överge maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål eller släppa ut ämnen så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud). I strafflagen (39/1889) och i lagen om ordningsbotsförseelser (2016/986) föreskrivs om straff.

Ansvaret som baserar sig på de lagar som nämns ovan är personligt och kan inte kollektivt riktas mot någon särskild vid evenemang utan värd, såsom Ölflytet. Enligt gällande lagstiftning är det inte möjligt att förhindra ett evenemang utan ansvarig arrangör.

Helsingfors polisinrättning konstaterar i sitt utlåtande POL-2019-7469 (25.2.2019) att lagen tillåter att man rör sig fritt i vattendrag, varför det inte genom myndighetsbeslut är möjligt att på förhand förbjuda att man åker med flotte i Kervo och Vanda å. Dessutom konstaterar polisinrättningen i utlåtandet att den också i fortsättningen övervakar den allmänna ordningen och säkerheten under evenemanget samt ingriper i handlingar som riskerar säkerheten, om möjligt redan på förhand.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte faller inom stadens behörighet att avsluta evenemanget Ölflytet, varför staden bör samarbeta med Vanda stad och myndigheterna för att minimera de olägenheter och andra fenomen som evenemanget orsakar.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 269

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi