Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-001503
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Optiokauden käyttöönotto HEL 2019-001503 Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito ja kehityspalvelut

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa HEL 2019-001503 Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito ja kehityspalvelut toisen optiovuoden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito ja kehityspalvelut hankinnasta 24.10.2019 §38, hyväksyä Tieto Finland Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito ja kehityspalvelut toimittamisesta ajalla 9.12.2019 - 8.12.2021 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 24.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja