Beslut: Verkställande direktör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Affärsverket servicecentralen Ledningen Verkställande direktör

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more