Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, Siivouspalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-001794
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Optiovuoden käyttöönotto Palvelukeskusliikelaitoksen siivouspalvelut HEL 2019-001794

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa Palvelukeskusliikelaitoksen siivouspalveluiden HEL 2019-001794 toiset optiovuodet käyttöön.

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti Palvelukeskusliikelaitoksen siivouspalveluiden hankinnasta 24.10.2019 §36, hyväksyä Siivousliike UusPalvelu Oy:n tarjouksen Elimäenkadun toimistotilojen, SOL Palvelut Oy:n tarjouksen Pakkalan tuotantolaitoksen ja Palmia Oy:n tarjouksen Pakkalan toimistotilojen siivouspalveluiden toimittamisesta, kahdeksikymmeneksineljäksi (24) kuukaudeksi sekä että sopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuosilla niin, että optiovuosien käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Detta beslut publicerades 17.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 25517

saara.leander@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja