Kunta 10 - tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

HEL 2019-004409
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Kunta 10 - tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat ehdotetut kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa 42 063 euroa.

Päätöksen perustelut

Työhyvinvointiohjelmassa on sovittu, että kaikki työyksiköt, joiden Kunta10 –kokonaistulos on 25 tai vähemmän, käynnistävät kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteistä korvataan työhyvinvointi- ja Kunta 10- kehittämisrahoista 50 prosenttia ja toimiala maksaa itse 50 prosenttia kehittämiskustannuksista.

Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kansliaan ja ne on arvioitu. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahan saamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

Detta beslut publicerades 19.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 37986

titi.heikkila@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Kunta10 -tulosten perusteella valittujen työyksiköiden kehittämisraha

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.