Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, työsuhteessa olevan henkilön hankintaoikeudet

HEL 2019-004879
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Kaupunginmuseon työsuhteessa olevan henkilön oikeus toteuttaa museonjohtajan vastuulla hankintoja

Museidirektör

Päätös

Jäljempänä mainitulla KUVA:n kaupunginmuseon työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus museonjohtajan vastuulla toteuttaa hankintoja edellyttäen, että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • kaupunginmuseon talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädännön säännöksiä ja hankintasäännön määräyksiä
  • toteutettavan arvonlisäveroton hankinnan arvo (pienhankinta) ei ylitä jäljempänä työntekijän kohdalla mainittua määrää
 
Työntekijän nimi
Toiminta
Tehtävänimike
Hankinnan arvo
Tuomas Myrén
Museo
intendentti
5 000 euroa

Päätöksen perustelut

Jos yksittäisen arvonlisäverottoman hankinnan arvo ylittää hankintalain kansallisen kynnysarvon vähintään 60 000 euroa, hankinta on kilpailutettava avoimesti (Hilma) hankintalain mukaisesti ja tehtävä viranhaltijan pöytäkirjapäätös (Ahjo). Jos tällainen hankinta toteutetaan suorahankintamenettelynä, saa sen toteuttaa vain hankintalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa toistaiseksi.

Detta beslut publicerades 04.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Merisalo
museonjohtaja