Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

HEL 2019-004896
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

ERHEPYKÄLÄ

Verkställande direktör

Detta beslut publicerades 03.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja