Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettajan virka, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, työavain 5-2260-19

HEL 2019-006847
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan tehtävä, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä (2 virkasuhteista tehtävää), työavain 5-2260-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä määräaikaiset virkasuhteiset tehtävät ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkasuhteisiin tehtäviin (2 virkasuhteista tehtävää) oli avoinna 31.5. - 14.6.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Hakijoita oli 11, joista 5 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen, yksi hakija perui hakemuksensa. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa, valmiuden suunnitella ja kehittää monimuotoisia oppimisen mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisia oppimisen polkuja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Virkatehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 13. - 26.6.2019 ja haastattelijoina toimivat rehtori ********** ja koulutuspäällikkö ********** (1 haastattelu), lehtori ********** ja koulutuspäällikkö ********** (2 haastattelua) sekä koulutuspäälliköt ********** (1 haastattelu). Lehtori ********** osallistui haastateltavien valintaan koulutuspäällikkö ********** kanssa.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 4 henkilöä.

Hakijat eivät täyttäneet tehtävän lisäedellytyksiä keskeisiltä osin. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 13 §:n, 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisesti.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa, valmiuden suunnitella ja kehittää monimuotoisia oppimisen mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisia oppimisen polkuja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyivät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneelle Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Detta beslut publicerades 14.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 6411308

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6